Театър за слепи ще бъде представен в Русе

Експериментална театрална постановка за публика с нарушено зрение ще има своята премиера в Драматичен театър „Сава Огнянов“ Русе през октомври. Спектакълът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ от Сдружение „Стенд Арт“, което от пролетта работи съвместно с представители на Съюза на слепите в Русе за създаването му с техни насоки и препоръки.

Постановката приветства любопитни зрящи зрители, въпреки че е изработена за публика с липсващо или увредено зрение. Те обаче трябва да са готови да се бъдат лишени временно от възможността да виждат. За тях приключението ще започне още на входа на театъра, където ще им бъдат поставени превръзки за очи, за да могат да съпреживеят спектакъла наравно с публиката с увредено зрение.

Целта на този проект е не само да създаде по-добър достъп до изкуство на незрящите граждани осигурявайки съдържание специално изработено за тях. Проектът цели да създаде предпоставки за позитивна промяна в нагласите и ангажираността на зрящото общество към незрящите. Инициативи от този род целят повишаване на интереса и разбиране на проблемите на хората с увредено зрение от публиката посетила сетивния спектакъл.

Сдружение „Стенд Арт“ съществува вече година и половина и има зад гърба си няколко успешно реализирани културни и образователни проекта. Познати са на русенската публика с новосъздадената трупа в града за импровизационен театър „ВиЖна“.