Театър за слепи ще бъде представен в Русе

Експериментална театрална постановка за публика с нарушено зрение ще има своята премиера в Драматичен театър „Сава Огнянов“ Русе през октомври. Спектакълът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ от Сдружение „Стенд…

Театър за незрящи за първи път в България

Сдружение Стенд Арт започна работа по иновативен проект за създаване на експериментален театрален спектакъл за слепи граждани, който използва единствено невизуални средства. В този спектакъл ще бъдат впрегнати максимално реалистичнo всички други…